عملیات برش بتن در سیتی سنتر قشم

:اصفهان،کیلومتر ۵ جاده تهران،شهرک صنعتی محمود آباد، بین فرعی ۲۰ و ۲۲ دنا ماشین قطب | ۳۳۸۰۴۰۷۰_۰۳۱

اجرای عملیات برش بتن به صورت پیشرفته در سیتی سنتر ۱ قشم