اجرای بیش از ۱۰۰۰ متر مربع برشکاری سازه های بتنی مسلح و نیز اجرای برخی عملیات کرگیری با قطر ها و عمق های مختلف ، جهت برچیدن کامل بیش از ۱۰۰۰ متر مکعب از سازه بتنی مسلح مربوط به فونداسیون یکی ار کوره های مستقر در مجتمع فولاد گیلان ، موجود در دو طبقه با ابعاد ، اشکال ، احجام و ویزگیهای خاص  با به کار گیری انواع سازوکارها و استفاده از انواع دستگاه ها ، تجهیزات و ابزار مربوط ، بر اساس نظر کارفرمای محترم ، به طور شبانه روزی و ظرف بازه زمانی کمتر از ۴۰ روز.