اجرای عملیات برش بتن مسلح به منظور برچیدن معلق حدود بیست متر طول کانال بتنی محل عبور آب به ابعاد حدود سه متر در سه متر با دیواره ، کف و سقف یکپارچه بتنی مسلح به ضخامتهای سی تا شصت سانتی متر در راستای اجرای طرح تغییر سیستم تصفیه آب در تصفیه خانه بابا شیخعلی اصفهان ، ظرف مدت ۱۲ ساعت و به طور شبانه نیز از جمله پروژه های بزرگی است که توسط واحد برش بتن مجتمع دنا ماشین ، با ابتکاری خاص ،  در شرایط ویژه و استثنایی با کیفیت و سرعتی غیر قابل تصور و با بکارگیری انواع دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته به نحو مطلوب  و با کمترین هزینه ممکن به انجام رسید.