برش بتن و کرگیری – تصفیه خانه بابا شیخعلی

اجرای عملیات برش بتن مسلح به منظور برچیدن معلق حدود بیست متر طول کانال بتنی محل عبور آب به ابعاد حدود سه متر در سه متر با دیواره ، کف و سقف یکپارچه بتنی مسلح به ضخامتهای سی تا شصت سانتی متر در راستای اجرای طرح تغییر سیستم تصفیه آب در تصفیه خانه بابا شیخعلی اصفهان ، ظرف مدت ۱۲ ساعت و به طور شبانه نیز از جمله پروژه های بزرگی است که توسط واحد برش بتن مجتمع دنا ماشین ، با ابتکاری خاص ،  در شرایط ویژه و استثنایی با کیفیت و سرعتی غیر قابل تصور و با بکارگیری انواع دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته به نحو مطلوب  و با کمترین هزینه ممکن به انجام رسید.