خدمات برش بتن

: ۳۳۸۰۴۰۷۰_۰۳۱ و ۳۳۸۰۰۳۲۲_۰۳۱ و ۳۳۸۰۰۴۱۹_۰۳۱ | :اصفهان،کیلومتر ۵ جاده تهران،شهرک صنعتی محمود آباد، بین فرعی ۲۰ و ۲۲ دنا ماشین قطب | : ۰۹۱۳۱۲۵۰۱۲۴

برش بتن دنا (شرکت دنا ماشین قطب) با خدمات پیشرو و منحصر به فرد در خدمات برش بتن توسط جدیدترین تکنولوژی و دستگاه ها  آماده همکاری در سراسر کشور می باشد