کرگیری در بتن چیست ؟

بـه فـرآیـنـدی که طـی آن نـمـونـه ای اسـتـوانـه ای شـکـل با طـول و قـطر مـعـیـن از یـک سـازه بتـونی ، حاصـل می شـود ، کـرگیری در بتون یا کـرگیری بتنـی اطـلاق مـی شود کرگیری بتون گفته میشود .

هدف از فرایند کرگیری بتن چیست ؟

دو هدف عمده از کرگیری بتن وجود دارد .

١- انجام ازمونهای مختلف مکانیکی بر روی نمونه بتن حاصل از کرگیری  بتون
٢- عبور دادن کابلهای برق و یا لوله ها و کانال های مربوط به تاسیسات تهویه ، فاضل اب و غیره  از سوراخ استوانه ای ایجاد شده توسط کرگیری در سازه بتنی
لازم به ذکر است ، در فرایند برش بتن با استفاده از مکانیزم برش بتن سیمی الماسه ، در اغلب موارد لازم است سوراخ لازم برای عبور سیم الماسه برش بتن از سازه بتنی را با استفاده از فرایند کرگیری در بتن ، ایجاد نمود .
بنابراین در اغلب موارد ، کرگیری بتن به عنوان پیش نیاز اجرای عملیات برش بتن با استفاده از سیم برش بتن الماسه می باشد .

کرگیری بتن

انواع دستگاه های کرگیری بتن :

دستگاه های کرگیری بتون در یک دسته بندی کلی به دو نوع تقسیم می شوند .

١- دستگاه های کرگیری بتن برقی
این دستگاه ها در دو نوع تک فاز و سه فاز با توانهایی حداکثر تا ۵ اسب بخار وجود دارند که به دلیل تکنولوژی خاص ، دارای حجم و وزن نسبتا کمی بوده و قابلیت حمل توسط یک نفر را دارا می باشند
این دستگاه ها در بالاترین توان خود ، به طور معمول ، قابلیت اجرای کرگیری ، با قطر ماکزیمم ۵٠ سانتی متر را دارا می باشند .

٢- دستگاه های کرگیری بتون هیدرولیکی
این دستگاه ها توان لازم خود را از یونیت هیدرولیک دستگاه ، تامین می کنند و تا توان ٧۵ اسب بخار ، نیز ظرفیت دارند .
کاربرد این دستگاه ها ، متناسب با توان یونیت هیدرولیک متناظر ان ، برای اجرای کرگیری تا قطرهای بیش از یک متر و با عمق های زیاد می باشد .

کرگیری بتن