همكاري با معادن مختلف جهت گمانه زني و نمونه گيري از معدن ، به منظور تخمين نوع ، رنگ و ميزان سنگ قابل استخراج ، از جمله فعاليتهاي خدماتي است كه از بدو تاسيس تاكنون ، ادامه داشته و كمك شاياني به سرمايه گذاران بخش معدن در تصميم گيري و شناخت صحيح معدن ،

قبل از انجام هر گونه سرمايه گذاري نموده است .امكان نمونه برداري از هر نقطه معدن تا عمق50 متر به قطر 8 سانتي متر امكان شناسائي كيفيت ، نوع و ميزان ذخيره سنگ معدن و ايجاد شرائط تصميم گيري صحيح جهت سرمايه گذار انجام عمليات ژئوتكنيك ، نيز از جمله فعاليتهاي ديگري است كه توسط اين واحد در راستاي همكاري و خدمت رساني به پروژه هاي عمراني صورت پذيرفته است .

تماس با ما : ۰۹۱۳۷۳۰۷۸۹۰