• قابليت انجام عمل برش در زوايا و محل هاي مختلف با توجه به قابليت دوران 360 درجه اي پولي اصلي
  • قابليت برش بلوكهاي كوچك از معادن سنگ
  • قابليت برش و قواره كردن سنگهاي با ارتفاع زياد با استفاده از امكان كف بري
  • داراي كليه قابليتها و مزاياي دستگاه ميني برش معمولي
  • داراي كليه قابليتها و مزاياي دستگاه سيم برش الماسه معمولي در ظرفيتهاي محدودتر
  • قابليت ارائه در دو نوع اينورتري و بدون اينورتر

 

 

downloadدانلود کاتالوگ محصول

تماس با ما : ۰۹۱۳۷۳۰۷۸۹۰