شرکت بتن رادیه

شركت بتن راديه ‏‏‏‏‏‏‏، با هدف ارائه خدمات ساختماني وتأسيساتي در سال 1362 تأسيس و از سال 1364 به عضويت انجمن شركتهاي ساختماني در آمد .اين شركت در سال 1372 موفق به اخذ رتبه 3 ابنيه و رتبه 1 تأسيسات وتجهيزات ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي گرديد . حجم فعاليت هاي انجام شده توسط شركت بتن راديه ، تاكنون بالغ بر بيش از يكصدو بيست ميليارد ريال به قيمت هاي سال 1362 مي باشد كه بالغ بر 60،000 متر مكعب بتن ريزي ،3800 تن عمليات فلزي و بيش از 600 هزار متر مكعب كارهاي سنگي وخاكي و همچنين عمليات تأسيساتي ونصب تجهيزات و موتور خانه ها را شامل مي شود كه طيف گسترده اي از پروژه هاي مسكوني ، صنعتي، اداري ، فرهنگي ، راهسازي و محوطه سازي را در بر مي گيرد .
عناوين برخي پروژه هاي اجرا شده شركت بتن راديه به شرح زير است :

 • احداث كانتين غذاخوري 1500 نفره نجف آباد در سال 1365 به كار فرمايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصفهان
 • احداث باسكول 60 تني آلماني 18 متري در سال 1365 به كار فرمايي شركت سرد خانه امير آباد وابسته به بنياد مستضعفان
 • اجراي اسكلت بتني آپارتمان هاي مسكوني امير حمزه اصفهان در سال 1367 به كارفرمايي شركت خانه
 • اصفهان زير نظر وزارت مسكن و شهر سازي
 • اجراي سفت كاري 260 واحد مسكوني در 21 بلوك سال هاي 71 و 72 به كار فرمايي مؤسسه توليد مسكن بنياد جانبازان
 • احداث ساختمان بانك و اداري و جاده ورودي سيمان سپاهان در سال 75 به كار فرمايي شركت سيمان سپاهان
 • اجراي عمليات ساختماني ورزشگاه شهرستان ديزيچه در سال 76 به كار فرمايي شركت سيمان سپاهان
 • احداث ده دستگاه ويلا در شهرستان چادگان در سال هاي 76 و 77 به كار فرمايي شركت سيمان سپاهان
 • اجراي تصفيه خانه فاضلاب 120 هزار نفري شهرستان مباركه در سال هاي 79 و 80 به كار فرمايي شركت
 • آب و فاضلاب اصفهان
 • اجراي سالن توسعه فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان و محوطه سازي فرودگاه در سال 84 به كار فرمايي شركت
 • فرودگاه هاي كشور

لازم به ذكر است شركت بتن راديه به عنوان اولين مجري پناهگاه هاي كارگاهي در زير زمين عمل نموده تجارب اجرايي اينگونه عمليات را بدست آورده است.