شرکت پارس فنون آپادانا

شرکت فنی مهندسی پارس فنون آپادانا با هدف ایجاد یک مجموعه صنعتی جهت طراحی و ساخت انواع قالبها و ماشین آلات صنعتی ، متناسب با نیاز صنایع مختلف تأسیس و در بخش سخت افزاری به انواع پیشرفته دستگاه های قالب سازی و قطعه سازی دقیق از قبیل فرزهای CNCوManual ، اسپارک ZNC ، سنگ مغناطیس NC ، تراش ، دریل رادیال و ابزار آلات مورد نیاز مجهز گردید . در بخش نرم افزاری نیز با برپایی واحد طراحی و استفاده از همکاری کارشناسان ارشد و با تجربه مهندسی مکانیک ،مبادرت به طراحی قالبها و ماشین آلات مورد سفارش مشتری با بکار گیری پیشرفته ترین نرم افزارهای طراحي مهندسی از قبیل Mechanical desktop ،Catia وPower mill نموده است . طراحی و ساخت قالبهای C.O.S ، قالبهای در و جعبه چندین نوع باتری و همچنین ساخت وانهای شارژ بر اساس نقشه های ارائه شده شرکت سپاهان باتری از جمله پروژه های این شرکت می باشد .