پیام مدیریت

بي شك ، دستيابي به موقع به اطلاعات صحيح ، منظم و طبقه بندي شده ، شرط لازم براي اداره امور يك سازمان است ، بديهي است در يك دسته بندي كلي ، اطلاعات به دو دسته درون سازماني و برون سازماني تقسيم مي شود. آنچه امروز ، تحت عنوان سيستم هاي MIS و به دنبال آن ERP مطرح است ، در راستاي ارائه اطلاعات درون سازماني به مديران مي باشد و اولين نكته و شرط لازم ، جهت پياده سازي صحيح چنين سيستمهايي اعتقاد و باور راسخ مديريت به سيستم و نيز احاطه و اشراف پياده كننده آن بر وضعيت دروني سازمان مي باشد .

مديريت دنا ماشين مفتخر و مصمم است با پياده سازي سيستمي يكپارچه شامل اطلاعات كليه منابع سازماني خود ( اعم از منابع انساني ، مواد اوليه ، محصول در جريان ساخت ، محصول ساخته شده ، مشتريان ، فروشندگان ، واسطه هاي فروش ، پيمانكاران ، كار فرمايان ، ماشين آلات و تجهيزات و… ) كه همگي بر يك بستر اطلاعاتي سوار است و با برنامه ريزي صحيح اين منابع و ايجاد امكان بهره وري بيشتر آنها و همچنين ايجاد و حفظ سازماني روشمند ، علاوه بر تضمين سطح كيفيت محصولات و خدمات خود ، با عزمي راسخ در راستاي تحقق شعارهاي كليدي خود كه عبارت است از دانش مداري ، مشتري مداري و نو آوري ، گام هاي بلندتري بر داشته و با توجهي ويژه به آموزش و بهبود مستمر همواره سطح كيفيت محصولات و خدمات ارائه شده را بهبود و ارتقاء بخشد.

همیشه و همه‌جا در دسترس هستیم