پروژه ها

گزارش پروژه کارخانه داروسازی ثامن

اجرای عملیات برشکاری در کف سالن های تولید ، بدون ایجاد هر گونه ضربه و یا تولید گرد وغبار ، در کنار سایر محدودیت های ناشی از شرایط بهره برداری در کارخانه تولید دارو ، از جمله پروژه های دیگری است که با سرعت وکیفیت مورد تائید کار فرما وبا ایجاد کوتاهترین زمان ممکن در …

گزارش پروژه کارخانه داروسازی ثامن ادامه »