پروژه ها

گزارش برش بتن صحن های آستان قدس رضوی

اجرای انواع کرگیری ، برش بتن در ارتفاع و همچنین کف صحن های مختلف حرم مطهر رضوی ، برش دیوارهای بتنی طولانی به ضخامت حدود نیم متر و ارتفاع سه متر در شرایط خاص نیز از جمله پروژ های اجرا شده بوده که  مطابق خواست کارفرمای محترم و با کیفیتی مطلوب به انجام رسیده است.

گزارش پروژه برش بتن تصفیه خانه بابا شیخعلی

اجرای عملیات برش بتن مسلح به منظور برچیدن معلق حدود بيست متر طول كانال بتني محل عبور آب به ابعاد حدود سه متر در سه متر با ديواره ، كف و سقف يكپارچه بتني مسلح به ضخامتهاي سي تا شصت سانتي متر در راستای اجرای طرح تغییر سیستم تصفیه آب در تصفیه خانه بابا شیخعلی اصفهان …

گزارش پروژه برش بتن تصفیه خانه بابا شیخعلی ادامه »