کوپ برگردان

برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره، با ما تماس بگیرید.

09137307890

اطلاعات محصول :
  • فراهم آوردن امكان استقرار بلوك در زواياي مختلف هنگام انجام عمليات برشي و در نتيجه حذف ميزان زيادي از ضايعات
  • امكان چرخش كوپ تا 90 درجه در هر بار استفاده از دستگاه و در نتيجه امكان چرخش 270 درجه اي كوپ با سه بار استفاده از دستگاه
  • قابليت ارائه در ظرفيتهاي مختلف بر اساس سفارش
  • مجهز به سيستم ترمز موتور و در نتيجه امكان استقرار كوپ در موقعيتهاي دلخواه
  • مجهز به گيربكس قوي و مناسب
  • قابليت چرخش كوپ بدون آسيب رسيدن به وينچ جرثقيل
  • امكان چرخش كوپ در هر بار به ميزان حداكثر 90 درجه در زمان تقريبي 3 دقيقه

دانلود کاتالوگ محصول