خدمات دنا :

برش بتن

معرفی خدمات برش بتن

برش بتن ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن، ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ، در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﻣﺎژﯾﮏ ﮐﻪ اصطلاحا ﺑﻪ آن ﺧﻂ ﺑﺮش (Chalk line) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻮﺳﻂ تجهیزات و دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮش ﺳﺎزه‌ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ، ﺑﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﮕﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮش بتن، ﺑﺮﯾﺪه خواهد ﺷﺪ.

فهرست مطالب این صفحه:

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ، ﺑﺘن و آرﻣﺎﺗﻮر ﯾﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد، همزمان ﺑﺮش خواهد ﺧﻮرد.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮش (cutting) ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺰار ﺑﺮش بتن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻋﺪد 12 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اصطلاﺣﺎ ﺑﺮاده ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در برش فونداسیون های بتن مسلح، به دلیل عدم دسترسی به زیر و یا کناره های فونداسیون، روش کرگیری متوالی اغلب تنها روش قابل استقاده می باشد. چون در روش برش با کاتر کف بر معمولا با توجه به وارداتی و بعضا بسیار گران بودن کاتر های عمیق بر، اکثریت قریب به اتفاق کاتر های بتن موجود در بازار کشور عمیق بر نبوده و قادر به انجام برش در اعماق بیش از ۳۰ الی نهایتا ۴۰ سانتیمتر نیستند(ضخامت فونداسیون در این پروژه برابر با ۷۰ سانتیمتر از روی بتن مگر بود)، همچنین با توجه به باریک بودن نوارها در بسیاری از نقاط امکان حرکت و جابجایی کاتر روی نوارها در این پروژه عملا وجود نداشت.

یکی از آخرین روش های جدید و نو آورانه برای برش بتن و قطع سازه های بتنی عظیم و ضخیم، استفاده از روش برش سیمی یا همان سیم برش می‌باشد. این روش ابتدا در معادن توسعه یافت اما با تغییر بافت و تقویت سیم برش قابلیت قطع بتن و فولاد را پیدا نمود. این روش برش بتن باعث صرفه جویی در زمان هنگام برش سازه های بتنی عظیم و با ضخامت بالا است. استفاده از این روش برای مواردی که فضای محیط کاری اندک و خیلی کوچک باشد که از مزایایی این روش می‌باشد. بوسيله اين روش برش بتن می‌توان شكل‌های مختلف با هر ابعادی را در بتن ايجاد نمود. از ويژگی‌های اين روش انجام برش بتن در هر نوع سطوح عمودی و افقی و شيبدار و حتی در کاشت انکر بولت در بتن از این روش زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم اجسام سنگین را به سازه متصل و پیچ کنیم.

برش بتن

برش بتن چگونه انجام می شود؟

در بسیاری از مواقع، در اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، این امکان وجود دارد که بنا به دلایلی، در حین اجرای عملیات و یا حتی در زمان بهره برداری از آن، لازم باشد بخشی از بتن مورد استفاده، تراشیده شود و یا به عبارت دیگر، عملیات برش بتن انجام گیرد. بنابراین برش بتن، در چنین مواقعی، دارای ضرورت و کاربرد است.

به طور کلی به فرایند تراشیدن بتن، حفر کردن آن و یا برداشتن کنترل شده بخشی از این سازه‌ها، برش بتن گفته می‌شود.

انواع روش های برش بتن

روش های برش بتن

برای انجام عملیات برش بتن، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود و در هر یک از این روش‌ها از دستگاه‌ها و تجهیزات قدرتمندی نیز کمک گرفته می‌شود. در حقیقت برای اجرای چنین عملیاتی لازم است حتما از دستگاه‌هایی استفاده شود تا به وسیله آن‌ها بتوان مقطع مورد نظر از بتن را برش داد. از جمله این روش‌ها می‌توان روش کرگیری، روش کفبر، برش بتن با سیم الماسه و… را نام برد. در ادامه به شرح این روش‌ها و دستگاه‌های مورد نیاز برای انجام هر روش برش بتن خواهیم پرداخت.

روش برش بتن با استفاده از روش کرگیری

یکی از روش‌های انجام برش بتن ها و سنگ‌های سخت، روش کرگیری است. به این روش، روش مغزه گیری بتن نیز گفته می‌شود. در حال حاضر با استفاده از ابزارهای بسیار پیشرفته به انجام این کار پرداخته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت دستگاه‌های مغزه گیر الماسه، دارای این قابلیت هستند که بتوانند میلگردهای مدفون در بتن را برش دهند. این امر سبب می‌شود تا بتوان به عمق مورد نظر در بتن نفوذ کرد.

قطر معمول این دستگاه‌ها 200 میلیمتر و عمق آن‌ها 150 سانتیمتر است. از این دستگاه مغزی گیر، می‌توان در ایجاد حفره برای کاشت میلگرد نیز استفاده کرد. با استفاده از این روش، هم‌چنین امکان سوراخکاری بتن مورد نظر نیز با قطر و عمق دلخواه، ایجاد می‌شود. از طرف دیگر می‌توان عملیات برش بتن را در سطوح افقی و عمودی انجام داد. این دستگاه و این روش کمک می‌کند تا بتن، سوراخکاری شود بدون اینکه دچار لطمه و خسارت و یا ایجاد ترک خوردگی در سایر بخش‌های آن شود. سرعت بالای انجام کار نیز دیگر مزیت استفاده از این روش است.

برش بتن با استفاده از کاتر و یا کفبر

یکی از روش‌های مرسوم برای برش هر گونه بتن سخت، استفاده از دستگاه کف بر است که به آن، کاتر نیز گفته می‌شود. این دستگاه‌ها به صورت‌های هیدرولیکی، برقی و دیزلی وجود دارند. اساس کار این سیستم‌ها به این طریق است که این دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از دیسک‌هایی که در ساختمان آن‌ها تعبیه شده است، شیارهایی را در بتن ایجاد نمایند. عمق این شیارها بسته به اندازه الماسه، متفاوت است و می‌تواند به 50 سانتیمتر نیز برسد. از این دستگاه می‌توان برای برداشت بخش‌های خراب کف خیابان و پیاده روها استفاده کرد و یا راهرویی برای عبور آب ایجاد نمود. برداشت کامل کف‌های بتنی نیز با این دستگاه امکان پذیر می‌شود و با آن می‌توان حفره‌های عمیق را باز کرد.

برش بتن با استفاده از دیوار بر

در این روش برای برش دادن بتن، از دستگاه‌های عمود بر هیدرولیکی می‌توان استفاده نمود و بر روی سطوح بتنی، برش ایجاد کرد. این دستگاه را می‌توان در چنین شرایطی بر روی دیوار و یا دیگر سطوح عمودی نصب کرد و مورد استفاده قرار داد. در این روش با دقت بسیار بالایی به کار برش پرداخته می‌شود و پس از انجام عملیات نیز سطحی صاف به دست می‌آید. چراکه در این دستگاه، از تیغه استفاده شده است. از این روش هم‌چنین می‌توان در برش دادن و تراشیدن سطوحی استفاده کرد که سطح پشتی بتن، آزاد نیست. اما در اجرای این شیوه، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان عمق برش را نام برد. در حقیقت با استفاده از این دستگاه برش، می‌توان حداکثر برش‌هایی تا عمق 45 تا 60 سانتیمتر ایجاد کرد.

برش بتن با سیم الماسه و یا برش سیمی بتن

در شرایطی که لازم است برش را به سرعت به انجام برسانید و یا نیازمند برش در ابعاد حجیم هستید، می‌توانید از روش برش سیمی بتن استفاده کنید. برای دستیابی به این منظور و بریدن بتن به صورت قالبی، می‌توانید با استفاده از سیم الماسه، قطعات بتنی را به آسانی و به شکل قالبی برش دهید. چراکه سیم الماسه، عملکرد بسیار قوی در این زمینه دارد و استفاده از این روش در تراشیدن بتن، روشی نو محسوب می‌شود. یکی از عناصر تعیین کننده در این شیوه، طول سیم برش است. از طرف دیگر ابعاد بتن نیز در میزان موفقیت در این روش موثر است.
برای انجام کار برش با این دستگاه لازم است در ابتدا با استفاده از دستگاه‌های گرد بر از جمله دستگاه‌های کر گیر و مغزه گیر، در دو طرف بتن سوراخ‌هایی را ایجاد کنید و سپس سیم الماسه را از داخل این حفره‌ها عبور دهید. پس از انجام این کار و با شروع به کار دستگاه سیم برش، چرخش سیم الماسه نیز آغاز می‌شود. این چرخش موجب می‌شود تا برش بین سوراخ‌ها اتفاق بیفتد. بنابراین با استفاده از این روش، شکل‌های مختلف و یکنواخت با اندازه‌های مورد نظر بر روی بتن ایجاد می‌شود. از طرف دیگر می‌توان این دستگاه را برای برش در سطوح مختلف عمودی، افقی و شیبدار مورد استفاده قرار داد.

برش بتن با استفاده از دستگاه اسپیلتر

این دستگاه به طور معمول دستگاه تخریب به شمار می‌رود. این سیستم بسیار قدرتمند است و می‌تواند نیروی بسیار زیادی را به سنگ و بتن وارد کند و آن‌ها را فروپاشی نماید. این دستگاه دارای این قابلیت است که بتواند سخت‌ترین سنگ‌ها و بتن‌ها را خرد کند. برای انجام این کار با این دستگاه لازم است در ابتدا در سنگ و یا بتن مورد نظر، سوراخی را ایجاد نمایید. این سوراخ باید به طور تقریبی تا 50 سانتیمتر باشد. پس از انجام این کار باید گوه‌های جک دستگاه را تنطیم نمایید تا به این اطمینان برسید که لرزشی در دستگاه وجود ندارد و در حین انجام کار، نمی‌لغزد. پس از روشن شدن دستگاه، در مدت چند ثانیه، نیروی هیدرولیکی بسیار قدرتمندی به سنگ و یا بتن وارد می‌شود و آن را به دو نیم تقسیم می‌کند. این دستگاه در سطوح شیبدار و در زوایای مختلف قابل کاربرد است و حتی می‌تواند در عمق آب نیز نفوذ کند.

سوالات پرتکرار برش بتن:

برش بتن چیست؟

برش بتن ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن، ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ، ﺗﻮﺳﻂ تجهیزات و دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮش ﺳﺎزه‌ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ، ﺑﺮﯾﺪه خواهد ﺷﺪ.

خدمات برش بتن چه کاربردی دارد؟

در اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، ممکن است بنا به دلایلی، در حین اجرای عملیات و یا حتی در زمان بهره برداری از آن، لازم باشد بخشی از بتن مورد استفاده، تراشیده شود و یا به عبارت دیگر، عملیات برش بتن انجام گیرد. بنابراین برش بتن، در چنین مواقعی، دارای ضرورت و کاربرد است.

برش بتن چه روش هایی دارد؟

برش بتن ممکن است به روش های متعددی انجام گیرد. از جمله روش های برش بتن می‌توان به کرگیری – استفاده از دیواربر – برش با سیم الماسه و … نام برد.

آیا دنا برش، تجهیزات لازم برای برش بتن در متدهای مختلف را دارد؟

بله، تیم دنا از متخصصین مجرب، دستگاه های جدید و قدرتمند و همچنین تجهیزات لازم برای برش بتن با انواع روش ها بهره‌مند است.

تخصص و تجربه دنا در برش بتن تا چه حد است؟

دنا مفتخر است که بیش از 3 دهه افتخار خدمت رسانی در حوزه برش بتن و انواع خدمات سازه های بتنی را به هموطنان عزیز داشته است. اعتماد بزرگترین مجموعه های کشور به دنابرش را می‌توانید در صفحه پروژه های برش بتن ما مشاهده کنید.

مشاوره و معرفی خدمات توسط کارشناسان دنابرش

مجری خدمات برش بتن و کرگیری بتن و سوراخکاری بتن و تخریب بتن

آخرین مطالب برش بتن

برش واترجت
مقالات

برش واترجت چیست؟ از تاریخچه تا طرز کار

دسترسی آسان: تاریخچه برش واترجت برش واترجت چیست؟ اجزای دستگاه برش واترجت در برش واترجت، اجزای تشکیل‌دهنده‌ی مواد با فشار بسیار بالای آب از هم

معرفی انواع بتن
مقالات

معرفی انواع بتن و آشنایی با آن‌ها

به هر طرف نگاه ­کنید، تقریبا همه‌­جا متوجه اثری از بتن ها خواهید­شد؛ ساختمان‌­ها، پل‌­ها، دیوار­ها، استخر­ها و راه­‌ها همگی وابسته به یک قطعه­‌ی مصنوع